W ramach usług geologicznych wykonuje się wiele profesjonalnych ekspertyz, dzięki którym możliwa jest ocena stanu geologicznego gruntu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz właściwe przygotowanie projektu. Świadczeniem tego typu usług zajmuje się geolog, który posiada odpowiednie uprawnienia. Wymaga to ukończenia kierunkowych studiów wyższych, odbycia praktyk i zdania egzaminu zawodowego.

Geolog świadczy usługi związane z geologią inżynierską

usługi geologiczne na obszarze krakowaJest ona przydatna podczas przygotowań do budowy nowych obiektów. Jedną z podstawowych usług świadczonych przez geologów jest sondowanie geotechniczne. Polega ono na wykonywaniu odwiertów w miejscach, w których ma zostać postawiony budynek. Wykorzystuje się do tego różne metody, które pozwalają na wprowadzenie sondy na głębokość do 10 metrów. W przypadku budynków z pierwszej kategorii geotechnicznej jest to wystarczające, żeby potwierdzić korzystne warunki terenowe. Dzięki sondowaniu można też wstępnie określić przydatność gruntu do celów budowlanych, na podstawie czego później da się wycenić działkę przed sprzedażą. Na podstawie raportu geologicznego poprzedzonego sondowaniem architekt jest w stanie określić, jakiego rodzaju rozwiązania architektoniczne trzeba wdrożyć podczas budowy.

geolog z Krakowa Wysokiej jakości usługi geologiczne na obszarze Krakowa świadczone są przez profesjonalne biura, które współpracują z firmami budowlanymi, geodetami i architektami. Chcąc określić, czy na danym obszarze panują odpowiednie warunki do wywiercenia studni, należy przeprowadzić odwiert geotechniczny. Wykorzystuje się do tego celu specjalną wiertnicę, która pozwala na pobranie próbek z większej głębokości niż sonda. Pobrane próbki następnie analizuje się w laboratorium i porównuje ze zgromadzoną wcześniej wiedzą. Zadaniem geologa jest sporządzenie finalnego raportu, na podstawie którego podejmowane będą kolejne kroki prawne, projektowe lub konstrukcyjne. Dobrze przeprowadzone badanie gruntu jest w stanie zapobiec w przyszłości pękaniu ścian lub zalewaniu fundamentów. W ramach usług geolog może sprawdzić poziom spoistości gruntu.

Na podstawie odwiertów wyznacza się granice spoistości gruntu, co pozwala określić, czy zastosowane rozwiązania architektoniczne są wystarczające. Geolog świadczy swoje usługi także podczas określania, czy w danym miejscu można i opłaca się wywiercić studnię. Szczegółowa dokumentacja będzie potrzebna podczas składania wniosku o objęcie danego obszaru ochroną z powodu ulokowania w danym miejscu ujęcia wody.