Ochrona pracowników w miejscach zatrudnienia – temat znajomy niemal każdej osobie. Wszystkie regulacje prawne tyczące się bhp w pracy mają służyć zarówno etatowcom, jak i pracodawcom. Jednakże zagwarantowanie ochrony pracownikom jest zadaniem pracodawcy, o czym nierzadko zapomina się. Zdarzenia losowe w czasie wykonywania wielu prac przytrafiają się zbyt wielokrotnie.

Oczy trzeba przemywać regularnie, myjki do oczu to umożliwią.

oczyWedług informacji GUSu, w pierwszym półroczu ubiegłego roku incydentom w trakcie pracy uległo ponad czterdzieści tysięcy osób. Przyczyną takiego stanu rzeczy często jest niewłaściwa forma pracy, niewystarczające wyszkolenie osób pracujących, wielokrotne łamanie norm bhp i kiepski stan techniczny wielu przyrządów, lub ich brak. Niestety, najczęściej zapomina się, że za bezpieczeństwo w zakładzie pracy w równym stopniu są odpowiedzialni osoby zatrudnione oraz pracodawcy, bo nowoczesne, bezpieczne urządzenia nie obronią naszego zdrowia kiedy z premedytacją nie przestrzegamy obowiązujących praw się nie tylko na utracenie zdrowia, ale tez życia.

Grabexim – myjki do oczu

Z tego też powodu powstały specjalne przyrządy, które służą do zmniejszenie zagrożenia skaleczenia albo uszkodzenia ciała. Należą do nich między innymi prysznice bezpieczeństwa i specjalistyczne myjki do oczu, które instalowane powinny być we wszystkich magazynach chemicznych, odlewniach, chlorowniach i stacjach zmiękczania wody. Tego rodzaju przyrządy są na stałe załączone do instalacji wodociągowej, w jakichpoprzez naciśnięcie klapki bądź szarpnięcie za łańcuch wywołuje wydostanie się obfitego strumienia wody.

Jak świadczy o tym nazwa, oczomyjki przeznaczone są do przemywania obu oczu w tym samym czasie, które mogły mieć groźny kontakt z jakimikolwiek chemikaliami, zaś natryski bezpieczeństwa przeznaczone są do spłukiwania całego ciała. Najistotniejsze jednak jest, aby przestrzegać wszelakich przepisów bezpieczeństwa, tak przez osoby pracujące, jak i pracodawców, którzy są do tego zobligowani przez przepisy kodeksu pracy.