Podczas magazynowania towaru, oszczędność miejsca na hali, praktyczne podejście do składowania i przechowywania towaru oraz ułatwiony dostęp do poszczególnego rodzaju towaru, są najistotniejszymi kryteriami, jakie brane są pod uwagę. Oszczędzanie miejsca, możliwe staje się, poprzez wykorzystanie takich metod składowania, jak przykładowo regały półkowe Bydgoszcz, które prezentują się, jak sama nazwa słusznie sugeruje, podobnie do rzędów ustawionych w bliskim sąsiedztwie, półek na których rozmieszczane są poszczególne towary.

Magazyn musi być uporządkowany

regały półkoweW magazynie, regały złożone z rzędów półek, oznaczane są kolorami, by odróżnić tym samym towar, jaki one przechowują. Ten typ, sprawdza się bardzo dobrze w przypadku materiałów budowlanych, gdzie istotna jest nie tyle prezencja towaru, jaki składowany jest w magazynie, co znacznie większą wagę ma zachowanie wszystkich towaru tego właściwości. Często, materiały jakie znajdują się w ofercie sklepu, znajdują się w formie i stanie skupienia, który przyczynić może się do utraty części towaru w razie uszkodzenia oryginalnego opakowania.
Aby uniknąć strat, towary składowane są w magazynie, gdzie leżą na półkach regałów, w oczekiwaniu na moment, w którym będą mogły zostać przetransportowane do sklepu, w celu umożliwienia zakupu ich przez klientów. Czasem, półki magazynowe, wykorzystywane są także i jako wygodny i solidny sposób służący zaprezentowaniu aktualnej oferty sklepu. Regały, mające postać rzędów złączonych ze sobą półek, sprawdzają się w perfekcyjny sposób we wszelkiego rodzaju sklepach budowlanych, gdzie ponad estetykę i zachęcającą do zakupu ekspozycję towaru, przekłada się przede wszystkim funkcjonalność regałów i możliwość umieszczenia możliwie jak największej ilości akcesoriów, towaru, bądź sprzętu, wraz z zapewnieniem w razie doraźnej potrzeby, możliwości szybkiego i sprawnego przemieszczenia wszystkiego, co znajduje się na regałach, w razie zdecydowania klienta i chęci zakupu.

Regały tego typu, nie muszą być umieszczane na stałe w jednym miejscu, co zwiększa ich mobilność i umożliwia dowolne ułożenie, zarówno w magazynie, jak i na hali.