Rozdzielnice to niezbędne elementy każdej instalacji elektrycznej – ze względu na to, że zawierają one urządzenia i podzespoły pod napięciem, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym kontaktem z niepowołanymi osobami, dlatego też w miejscach dostępnych publicznie – na przykład w halach przemysłowych – instaluje się jedynie rozdzielnice osłonięte.

Rozdzielnice i ich zastosowanie

rozdzielnice średniego napięciaTylko w specjalnych pomieszczeniach ruchu elektrycznego można montować rozdzielnice częściowo osłonięte lub otwarte, gdyż dostęp do nich będzie miała jedynie wykwalifikowana obsługa. Nowoczesne rozdzielnice średniego napięcia proponowane przez producentów charakteryzują się wysoką niezawodnością. Długi czas eksploatacji w żaden sposób nie wpływa na ich funkcjonalność. Rozdzielnice nie wymagają częstych konserwacji, za to – dzięki budowie modułowej – możliwa jest ich prosta modernizacja i rozbudowa, jak i łączenie pól w konkretne konfiguracje. Nowoczesne rozdzielnice średniego napięcia mogą być sterowane w sposób zdalny – to możliwe dzięki interfejsom komunikacyjnym i łączom radiowym, GSM lub internetowym. Stając przed wyborem nowoczesnej rozdzielnicy średniego napięcia, musimy zastanowić się nad tym, czy ma być to szafa jedno- czy wieloprzedziałowa.

rozdzielnice średniego napięciaWydaje się, że lepszym rozwiązaniem jest rozdzielnica wieloprzedziałowa – dzięki przedziałom możemy rozdzielić poszczególne szyny, obwody i urządzenia. To zapewni porządek i łatwy dostęp do konkretnych podzespołów. Ponadto rozdzielnice wieloprzedziałowe w skuteczny sposób ograniczają konsekwencje zwarć łukowych. Przy wyborze szafy należy uwzględnić także izolację – nowoczesne rozdzielnice średniego napięcia produkowane są w izolacji gazowej, powietrznej lub żywicznej. Najbardziej popularne są te w izolacji powietrznej, w której wykorzystuje się wyłączniki próżniowe. Przy nowoczesnych rozdzielnicach średniego napięcia w izolacji gazowej, czynnikiem izolacyjnym jest sześciofluorek siarki – gaz nietoksyczny, stabilny pod względem chemicznym, niepalny, a także posiadający dużą pojemność cieplną, dzięki której może z powodzeniem gasić łuk elektryczny oraz odprowadzać ciepło na drodze promieniowania. W dodatku nowoczesne rozdzielnice średniego napięcia w izolacji gazowej mogą być bezproblemowo eksploatowane – bez napraw i konserwacji – przez ponad 30 lat.

W przypadku nowoczesnych rozdzielnic średniego napięcia w izolacji żywicznej, wykorzystywana jest żywica epoksydowa, którą pokrywa się wszystkie elementy znajdujące się pod napięciem – to sprawia, że są od siebie odpowiednio odseparowane, a więc nie powstaną łuki wewnętrzne.