Na temat projektów drogowych wie niemal każda osoba, jednak co konkretnie kryje się pod tym terminem? Wedle przepisów, projekt organizacji ruchu ma możliwość zrobić każdy, ponieważ prawo nie przewiduje obowiązku posiadania konkretnych koncesji do wykonywania tego typu czynności.

Każdy może projektować ruch

drogaDodatkowo, taki projekt można wykonać odręcznie lub za pomocą fachowego programu komputerowego, jakkolwiek musi spełniać kilka fundamentalnych kryteriów. Dla przykładu, musi zawierać plan orientacyjny oraz sytuacyjny o właściwej skali. Wszelkie ważne przepisy umieszczone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Lecz, jak wcześniej zostało wspomniane, najlepszy projekt drogowy kraków może stworzyć każda osoba, ale zwykle zajmują się tym specjalistyczne przedsiębiorstwa. Do jednej z nich należy firma inżynieryjna Techma, znajdująca się w Krakowie. Firma istnieje na rynku od 2005 roku, skupiając się na wykonywaniu projektów drogowych i infrastruktury towarzyszącej. Pojęcie tej infrastruktury, wedle ustawy, traktuje się jako instalacje rozprowadzające, wraz z sprzętami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkaniowych, urządzenie oraz zagospodarowanie obszaru w ramach przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego oraz urządzenia i między innymi ujęcia wody. Generalnym zadaniem firmy Techna jest realizacja wszelkich zadań ze szczególną dbałością o dobrą klasę formalną, techniczną i właściwie z ustalonym harmonogramem terminowym. Pracownicy firmy posiadają duże umiejętności a w powstanie każdorazowego projektu w pełni włączają się.

Wśród oferty, która umieszczona została na witrynie internetowej przedsiębiorstwa, są wyżej już opisane projekty drogowe, czyli wszystkie projekty powiązane z infrastrukturą miejską, jak na przykład projekt zjazdu, renowacji nawierzchni, parkingu albo projektowanie chodników, a także projekty wiążące się z organizowaniem ruchem, w tym projekty docelowej organizacji ruchu, obsługa formalno-prawna inwestycji, czyli decyzje na wycinkę kolidującej zieleni, a także wyceny obiektów, czyli przedmiary robót.