Metrologia należy do działów naukowych, które zajmują się pomiarami i ilościową oceną zjawisk fizycznych. W tym dziale nauki działania są opisane i zdefiniowane poprzez wymagania ustawowe. Wymogi te dotyczą przede wszystkim analizy ilościowej, jaką jest wykonywanie prób z zastosowaniem odpowiednich jednostek miar.

Jak powinny przebiegać fachowe pomiary?

narzedzia elektrykaMiernictwo elektryczne obejmuje działanie zarówno za pomocą urządzeń cyfrowych, jak i analogowych, a dotyczy pomiarów parametrów oraz systemów pomiarowych. Wśród trzech metod można wyróżnić metodę pomiarową bezpośrednią, pośrednią oraz różnicową. W każdym gospodarstwie domowym czy w budynkach, gdzie jest zamontowana instalacja elektryczna, wymagane jest przeprowadzanie okresowego kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej. Podczas tego działania wykonuje się wszystkie czynności, które pozwalają ocenić żywotność danego układu i w porę wyeliminować ewentualne nieprawidłowości. Aby to sprawdzić, wykwalifikowany fachowiec używa różnego rodzaju próbników, mierników i manipulatorów, które dadzą mu pełny obraz stanu technicznego kontrolowanej instalacji.

pomiar elektrycznyWśród narzędzi wykorzystywanych do pomiarów elektrycznych można znaleźć zarówno te analogowe, jak i cyfrowe. Mogą to być np. przyrządy lub przetworniki pomiarowe. Najczęściej wykonywanymi próbami elektrycznymi są pomiary rezystancji przewodów, izolacji czy rezystancji uziemień. Po kompleksowym badaniu elektryk protokołuje wszelkie dokonane próby oraz własne obserwacje, a następnie przystępuje do konserwacji poszczególnych elementów. Pomiary elektryczne w celu kontroli stanu technicznego wykonywane są okresowo — raz do roku, raz na 5 lat lub 2 razy do roku. Częstotliwość kontroli uzależniona jest od rodzaju budynku, jego przeznaczenia oraz wielu innych czynników. Jeśli chodzi o koszty takiej usługi, to jest ona uwarunkowana przede wszystkim od regionu, rodzaju kontroli oraz od wielkości i ilości instalacji elektrycznej.

Obowiązek wykonywania pomiarów elektrycznych jest opisany w ustawie i ma konkretne wytyczne. Kontrola stanu technicznego musi być wykonana minimum raz w roku przez doświadczanego elektryka. Właściciele obiektów budowlanych muszą zadbać o to, aby przebieg sprawdzania stanu technicznego instalacji elektrycznej był pełny, poprawnie wykonany oraz w całości protokołowany.