Beton zbrojony w sposób rozproszony cieszy się w ostatnim czasie dynamicznie rosnącą popularnością. Jest on stosowany coraz częściej w zastępstwie dla tego surowca, który został uzbrojony jedynie powierzchniowo. Wszystko przez wzgląd na fakt, że wyróżnia się on zazwyczaj większą odpornością na różnorodne czynniki zewnętrzne.

BetonDo zbrojenia fibrobetonów wykorzystywane są włókna typu syntetycznego lub też te stalowe. Co więcej, znajdują się one już w przygotowywanej do stworzenia zaprawy mieszance. Na etapie jej mieszania więc, mogą one swobodnie dotrzeć w praktycznie każdą warstwę wykorzystywanej do pracy budowlanych masy. Dzięki temu, fibrobeton rozwiązuje zdecydowaną większość ograniczeń, jakie są bezpośrednio powiązane z tym zbrojonym w sposób tradycyjny. Odporność tą najłatwiej zaobserwować można, poddając fibrobetonj obciążeniami dynamicznymi o różnej formie. Chodzi tutaj o te typu mechanicznego, związane na przykład z upadającym, ciężkim przedmiotem na posadzkę. Podobną odporność beton ten zyskuje w przypadku obciążenia termicznego. W tym przypadku chodzić może na przykład o gwałtowne podgrzanie fragmentu danej posadzki, stworzonej w oparciu o fibrobeton właśnie.

BetonOczywiście, czynniki takie spowodować mogą powstanie zarysowań na powierzchni posadzki. Zazwyczaj jednak, sprężystość zastosowanych w fibrobetonie włókien, spowoduje zamknięcie mikrouszkodzeń powstałych w betonie. Pozwoli to oczywiście na zachowanie przez niego pełni swoich właściwości użytkowych. Fibrobeton jednak będzie niemal w stu procentach odporny na bardziej poważne uszkodzenia, przede wszystkim na pękanie. Charakteryzować go będzie jednak również podwyższona odporność zmęczeniowa oraz udarność, co przekładać się będzie na zwiększoną wytrzymałość utworzonej przy pomocy betonu konstrukcji. Podobną odporność zaobserwować można, jeżeli chodzi o wytrzymałość betonu na jego rozciąganie czy też na ścinanie. Wszystko to powoduje, że fibrobetony są coraz częściej i powszechniej wykorzystywane przez profesjonalistów, którym na takich właśnie cechach zależy w szczególności.

W ciągu ostatnich lat, dynamicznie zaczęła się zwiększać popularność fibrobetonów. Jest to wyjątkowa odmiana tego właśnie surowca, która jest zbrojona strukturalnie, w sposób rozproszony, a nie powierzchniowo. Dzięki temu, nadaje się on do wykorzystywania w wielu różnych sytuacjach, gdzie wysoka wytrzymałość betonu i stworzonych z jego pomocą konstrukcji jest szczególnie istotna. Fibrobetony bardzo dobrze sprawdzają się, jeżeli chodzi o tworzenie odpornej na pęknięcia i odkształcenia posadzki.