Smarowanie maszyn i urządzeń jest niezbędne dla zachowania przez nie jak najlepszej sprawności i trwałości na długie lata. Istnieje kilka technik smarowania, które pozwalają na szybkie i skuteczne doprowadzenie środka smarnego do tak zwanego skojarzenia trącego.

Sparowanie przemysłowe przynoszące efekty

smarowanie przemysłoweNazwą tą określa się miejsca, w których konkretne elementy urządzenia stykają się ze sobą – w sposób punktowy, liniowy lub całą powierzchnią. Występujące wówczas tarcie statyczne może negatywnie wpłynąć na parametry techniczne urządzenia (a więc i na jego wytrzymałość), dlatego nie należy zaniedbywać smarowania, dzięki któremu uzyskujemy tarcie płynne. Wśród metod smarowania przemysłowego wymienia się smarowanie hydrostatyczne, hydrodynamiczne, a także hybrydowe (nietrudno się domyślić, że ten sposób łączy w sobie dwie wcześniej wymienione metody). Aby wybrać najlepszą z metod, musimy przyjrzeć się dokładnie każdej z nich. Jeśli chodzi o smarowanie hydrostatyczne, tutaj do jego przeprowadzenia konieczne są urządzenia zewnętrzne. Najczęściej wykorzystuje się pompy, które mają na celu uzyskanie określonego ciśnienia środka smarnego – to pozwala na rozdzielenie smarowanych powierzchni.

smarowanie przemysłoweSmarowanie hydrodynamiczne z kolei wykorzystuje klin smarowy, który tworzy się samoistnie. To dlatego, że w momencie, gdy maszyna nie jest jeszcze uruchomiona, wał smarowy zanurzony jest w środku smarnym. Podczas jego ruchu, smar przenosi się na pozostałe elementy. Niezależnie od wybranej metody, smarowanie przemysłowe uzależnia swoją efektywność od kilku czynników. Istotna jest nie tylko lepkość, która cechuje środek smarny, ale także grubość uzyskanego filmu smarującego. Tarcie będzie też różne w zależności od obciążenia oraz faktury powierzchni (na przykład jej chropowatości). Ponadto dobierając środek smarny, powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy będzie on wchodził w reakcję z materiałem konstrukcyjnym – jest to oczywiście niedopuszczalne. Podobnie jak niedopuszczalne jest to, by smar wykazywał działanie toksyczne czy mutagenne. Należy wybierać środki, które są całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego, a ponadto nie są łatwopalne. Istotne jest też to, by mogły pracować w każdej temperaturze. Obok tego firmy zwracają uwagę oczywiście jeszcze na cenę takiego smaru. Najlepiej, by był on tani – w końcu potrzebujemy go bardzo wiele.

Zaraz obok tego musi mieć długi termin ważności – zazwyczaj bowiem kupujemy smar na zapas, nie zużywamy go od razu. Jak widać, dobry środek smarny musi spełniać wiele warunków, jednak pozwoli on na bezpieczną pracę wielu maszyn przemysłowych.