Przechowywanie cennych dokumentów na przykład tych firmowych, jest nierozerwalnie powiązane z koniecznością zapewnienia im odpowiedniego stopnia ochrony. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem w takiej właśnie sytuacji okazać się mogą specjalne, odporne szafy.

Wybór szaf ogniotrwałych

Dzięki zagwarantowaniu przez nie ochrony przed pożarem, gwarantują one odpowiednią ilość czasu potrzebną na zabranie ze sobą dokumentów w trakcie ewakuacji budynku. W obecnym czasie znaleźć można bez większej trudności wiele różnego rodzaju modeli takich właśnie szaf. Różnice pomiędzy nimi bezpośrednio wynikać będą przede wszystkim z posiadanych przez daną szafę certyfikatów bezpieczeństwa oraz odporności. W obecnym czasie zaleca się wykorzystywanie tych, które spełniają wymagania norm EN14470-1 i EN14727. Posiadanie przez szafę ogniotrwałą konkretnych certyfikatów jest bardzo ważne w przypadku ubezpieczenia przechowywanych w szafie dokumentów. Wielu ubezpieczycieli w sytuacji utraty cennych papierów wypłaci kwotę ubezpieczenia jedynie wtedy, gdy przechowywane były one w certyfikowanej szafie, takiej jak sprawdzone szafy ogniotrwałe na dokumenty. Z tego też względu duża grupa ubezpieczycieli wymagać może spełniania przez szafę dodatkowych certyfikatów na przykład FM GLOBAL. Istotne mogą się okazać inne normy i certyfikaty świadczące o wysokim stopniu bezpieczeństwa, jak na przykład ISO 9000 i ISO 14001.

Stosowanie szaf spełniających powyższe normy daje niemal stuprocentową pewność co do szybkiego wypłacania ubezpieczenia w sytuacji nieodwracalnej utraty przechowywanych dokumentów. W obecnym czasie zamówić można jeden z dwóch rodzajów takich szaf, określonych symbolami 30 min lub też 90 min. Obydwa oznaczenia są równoznaczne z czasem zagwarantowania ochrony przed ogniem wnętrza szafy nawet w sytuacji bezpośredniego oddziaływania na nią pożaru. Według zaleceń zdecydowanej większości ubezpieczycieli oraz audytorów w obecnym czasie zaleca się stosowanie szaf przede wszystkim o właściwości 90 min, co wpłynie na większe prawdopodobieństwo wypłacenia ubezpieczenia. Prawidłowe przechowywanie szczególnie istotnych dokumentów może być bezpośrednio związane z wykorzystywaniem w tym celu odpowiednich szaf ogniotrwałych. Szafy te mogą się widocznie różnić między sobą w szczególności pod kątem czasu ochrony przed ogniem, którą są w stanie zagwarantować. Oczywiście, aby zasadność wypłacenia określonej kwoty z ubezpieczenia została uznana przez firmę ubezpieczeniową, ważne jest wykorzystywanie jedynie certyfikowanych rodzajów takich właśnie szaf, wykonanych zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa.