Do obowiązków każdego inwestora, przed przystąpieniem do budowy obiektu, należy wykonanie badań geologicznych, które pozwolą określić wymagania techniczno-budowlane odnośnie do danej inwestycji. Takie badania pozwalają skonstruować opis budowy geologicznej terenu, z dokładnością co do jego tektoniki, litologii czy krasu.

Badania geologiczne i analiza materiału

badania geologiczneDzięki nim poznajemy także kolejność warstw gruntu oraz dowiadujemy się, jakie procesy geodynamiczne w nim zachodzą. Badania gruntu są konieczne także dla określenia warunków hydrogeologicznych – określenia, na jakiej wysokości znajdują się wody gruntowe. W ten sposób dowiadujemy się, czy warunki geologiczno-inżynierskie pozwalają na budowę obiektu na danym terenie oraz z dużą dokładnością możemy przewidzieć, w jaki sposób dana inwestycja może później wpływać na środowisko. Podstawowe dane, które inwestor uzyskuje, dotyczą poziomu skomplikowania warunków gruntowych. Mogą być one bowiem proste, złożone lub właśnie skomplikowane. W pierwszym przypadku wszystkie warstwy są jednorodne litologicznie i nie mamy styczności z niekorzystnymi zjawiskami geologicznymi. W ostatnim zaś przypadku – jest ich całe mnóstwo.

badania geologiczneProfesjonalne badania geologiczne rozpoczynają się od badań wstępnych, następnym krokiem jest analiza dostępnych materiałów: tj. stworzonych już wcześniej map geologicznych oraz topograficznych, a także informacji geologiczno-inżynierskich o terenach znajdujących się w sąsiedztwie. Analizowane mogą być także zdjęcia lotnicze. W kolejnym etapie przeprowadza się wizję lokalną, która ma na celu określenie, czy dane pochodzące z archiwalnych materiałów, są zgodne ze stanem faktycznym lub czy zaszły jakieś zmiany. Wszystko to musi zostać udokumentowane. Na tym etapie są też już określane ogólne warunki hydrogeologiczne. Następnie, na miejscu, badania geofizyczne za pomocą konkretnej metody. Przeprowadza się odpowiednie wykopy badawcze oraz odkrywki fundamentowe, a także wykonywane jest sondowanie gruntów. Następnie dzięki próbnemu obciążeniu gruntów można określić ich wytrzymałość. W ten sposób uzyskujemy konkretne, naprawdę dokładne dane dotyczące danego terenu. W zależności od wyników – możemy przystąpić do prac budowlanych lub powinniśmy z nich zrezygnować, gdyż dany grunt jest zbyt niestabilny pod duże obciążenie.

Jak widać, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ludzi – badania gruntu są niezbędne, gdyż mogą ustrzec nas przed problemami związanymi z zapadaniem się fundamentów czy innymi kwestiami, które pojawiają się na skutek słabonośnych gruntów.