Najemca handlowy nie płaci czynszu. Słyszałeś, że biznes nie idzie mu za dobrze dla nich, ale teraz to jest oczywiste. Jesteś zarządcą nieruchomości i twój obowiązek i zobowiązanie to, rozwiązać ten problem tak szybko, jak to możliwe. Kiedy lokator nie płaci w terminie faktycznie naruszył umowę dzierżawy i masz prawo do eksmisji lokatora z nieruchomości.

Walcz o swoje!

EksmisjaEksmisja jest dość prostym procesem prawnym. Ważną rzeczą dla zarządców nieruchomości jest wiedzieć, jakie kolejne etapy tego procesu są istotne i muszą być przestrzegane zgodnie z literą prawa. Adwokat nieruchomości reprezentujący obie strony to ważna rzecz. Katowice mają wiele takich specjalistów. Jeżeli zarządca nieruchomości pilnuje prawa, należycie powiadomił najemcę i posiada szczegółowy plik wszystkich korespondencji między najemcą i jego bezprawnym działaniem powinien nie mieć problemu z tym procesem.
Pierwszym krokiem jest problem rozwiązać czynszu, jeśli to możliwe Jeśli to możliwe zarządca nieruchomości powinien dołożyć wszelkich starań, aby najemca dokonał płatności czynszu i doprowadził do stanu obowiązującego do umowy najmu. Jeżeli wiąże się to z tym, że trzeba poczekać tylko kilka dodatkowych dni na zapłatę to może będzie to najlepszy kierunek działania, a nie złożenie pozwu od razu. Twoje indywidualne podejście do najlepszych praktyk będzie ostatecznym czynnikiem w podjęciu jakichkolwiek zadań, ale byłoby lepiej dla wszystkich stron rozwiązanie sprawy nie wiążąc jej z postępowaniem sądowym. Jeżeli płatność nie nadchodzi przychodzi czas na zawiadomienie o trzydniowym terminie – lokator musi zapłacić. Te wszystkie dokumenty muszą być przygotowane i prawidłowo doręczone najemcy. Niniejsze zawiadomienie musi być w określonym formacie prawnym.

Właściciel lub zarządca nieruchomości może wybierać między różnymi rodzajami takich powiadomień. Jeśli najemca zdecyduje się zapłacić całość czynszu na tym etapie nie dojdzie do procesu eksmisji. Jeśli będzie inaczej – niestety sprawę trzeba nanieść na drogę sądową.