W zakładach przemysłowych, jak też i produkcyjnych, szczególnie istotne okazuje się być zagwarantowanie odpowiedniego oświetlenia poszczególnym stanowiskom pracy. Warto jednak pamiętać o tym, ze środowisko w takich właśnie miejscach powodować może zdecydowanie zwiększone ryzyko wybuchu standardowych lamp.

Lampa antywybuchowa – czym jest?

Z tego właśnie względu, oświetlenie stosowane w zakładach przemysłowych, wyróżniać się musi pewnymi określonymi cechami. Szczególnie istotne wydaje się zagwarantowanie mu odpowiedniej szczelności, przede wszystkim przez przenikaniem do wnętrza lampy substancji łatwopalnych, chemicznych, wilgoci, czy też opiłków metalu. Stosowanie takiego właśnie specjalistycznego oświetlenia wydaje się być szczególnie istotne w takich miejscach, gdzie elementy poddawane są obróbce poprzez lakierowanie, galwanizowanie, lakierowanie, czy też malowanie. To właśnie tego rodzaju przedsiębiorstwach, zdecydowanie najczęściej wykorzystywane są funkcjonalne lampy antywybuchowe, które wyróżniać się powinny pewnymi, ściśle określonymi parametrami. Szczególnie istotne wydaje się, aby miały one zapewnione spełnianie pewnych certyfikatów szczelności, które istotne są dla wszelkich miejsc szczególnego zagrożenie wybuchem.

Szczególnie istotne jest posiadanie przez te właśnie lampy, certyfikatu ATEX, który daje stuprocentową pewność co do odporności na wszelkie sytuacje i czynniki podczas wykorzystywania takich lamp w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Ze względu na miejsce wykorzystywania takich właśnie rodzajów oświetlenie, zupełnie nie ma sensu stosowanie lamp posiadających jedynie certyfikaty IP które w takich warunkach okazują się być często zupełnie niewystarczające. Oświetlenie takie nie posiada bowiem specjalnie wzmocnionej oprawy, które daje lampom szczególna odporność również na uszkodzenia mechaniczne, które spowodować mogą rozszczelnienie całej konstrukcji lampy. Zamawiać je należy więc u tych producentów, którzy szczególnie specjalizują się w produkcji tego właśnie oświetlenia. Warunki środowiskowe, które typowe są dla zakładów przemysłowych, jak również i produkcyjnych powodują zwiększoną konieczność wykorzystywania odpowiedniego oświetlenia. Co najmniej równie ważna co jego skuteczność w oświetleniu poszczególnych stanowisk pracy w zakładzie produkcyjnym, okazuje się być jego odporność na trudne warunki środowiskowe. Lampy, które stosowane są w zakładach produkcyjnych, bądź też przemysłowych, wydają się być szczególnie zagrożone występowaniem wybuchu, dlatego też powinny być wyposażone w odpowiednio wzmocnioną obudowę.

Po profesjonalne lampy antywybuchowe zapraszamy na www.ekolakiernie.pl.