Instalacje elektryczne odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie maszyn i urządzeń w naszym domu bądź zakładzie. Ich nieprawidłowe podłączenie lub niewłaściwe użytkowanie może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu osób przebywających w budynku. Aby uniknąć awarii i ewentualnych problemów z funkcjonowaniem sprzętu, ważne jest wykonywanie regularnych pomiarów elektrycznych. Kto powinien je wykonywać i jak często?

Dobrze wykonane pomiary

pomiary elektrycznePomiary elektryczne zależne są od rodzaju instalacji oraz budynku, w którym się znajdują. Jednak bez względu na to, należy je przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 5 lat. W przypadku miejsc pracy, w których występuje realne zagrożenie uszkodzenia instalacji elektrycznych, warto powtarzać tę czynność nawet co roku. Tym sposobem można uniknąć przykrych konsekwencji związanych z uszkodzeniem maszyn i urządzeń lub nawet stworzeniem zagrożenia dla całej infrastruktury budynku. Pomiar elektryczny powinien zostać także wykonany zawsze, kiedy wystąpi podejrzenie uszkodzenia przewodów lub ich niewłaściwego funkcjonowania. Regularna kontrola powinna zostać wykonywana przez fachowców, którzy posiadają odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i dysponują właściwymi miernikami. Przeprowadzony pomiar przy użyciu miernika uniwersalnego jest nieskuteczny i nie pozwoli na dokładną diagnostykę problemu.

pomiary elektryczneProfesjonalne pomiary elektryczne w Krakowie, Warszawie, czy Gdańsku oferowane są przez wiele renomowanych firm, dzięki czemu z łatwością można znaleźć elektryka blisko swojego miejsca zamieszkania. Przed każdym wykonaniem pomiaru fachowiec powinien dokonać dokładnych oględzin instalacji, aby uznać, czy jest ona właściwie podłączona i nie jest luźna. Każde zakończenie pomiarów elektrycznych wiąże się z wydaniem specjalnego protokołu, który jest niezwykle ważny w przypadku pożaru lub uszkodzenia części instalacji. Ubezpieczyciel w pierwszej kolejności sprawdzi, kiedy był przeprowadzany pomiar i czy zostały spełnione wszystkie wymogi, aby zostało wypłacone odszkodowanie. Pomiary elektryczne mają przede wszystkim wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

Skorzystanie z usług profesjonalnych firm pozwoli uniknąć niepotrzebnych wydatków, a także uświadczy pracowników lub domowników w przekonaniu, że w budynku jest bezpiecznie. Podczas korzystania z usług elektryka należy zwrócić uwagę, w jaki sposób przeprowadza kontrolę instalacji elektrycznej. Prawidłowo sporządzony protokół musi składać się z oględzin instalacji oraz pomiarów wykonanych kilkoma miernikami, a nie wyłącznie multimetrem.