Podczas stawiania budynku najważniejszym etapem jest nie, jak mogłoby się wydawać, wznoszenie ścian i dachu, a etap wcześniejszy – wykonywanie izolacji.

Zadbaj o szczelne izolacje

izolacja fundamentówTo od niej zależą bowiem późniejsze warunki, jakie będą towarzyszyć codziennej eksploatacji budynku – czy w pomieszczeniach nie będzie pojawiać się wilgoć, czy ciepło nie będzie uciekać przez jakieś szczeliny. Skupmy się najpierw na izolacji przeciwwodnej fundamentów – jej grubość i rodzaj zastosowanych materiałów zależy od tego, na jakiej gruncie budynek ma zostać posadowiony. O tym powinni pamiętać wykonawcy – a co nie zawsze jest jednak przestrzegane, gdyż wśród najczęstszych błędów popełnianych w izolacjach fundamentów wymienia się właśnie zastosowanie niewłaściwych materiałów – na przykład cienkich folii budowlanych, podczas gdy grunt jest podmokły i budynek będzie potrzebował solidnego zabezpieczenia przeciwwodnego. To dlatego poziome izolacje fundamentów powinny zostać poprzedzone przeprowadzeniem badań gruntowo-wodnych. Jeżeli jednak te wymagania zostały spełnione, na tym jeszcze nie koniec – i podczas wykonywania izolacji mogą być popełniane kardynalne błędy, które sprawiają, że izolacja nie spełnia dobrze swojej roli.

izolacja fundamentówPrzede wszystkim mówi się o pominięciu połączenia izolacji poziomej i pionowej, czyli tej, która wykonywana jest na ścianach fundamentowych. Jeżeli takie połączenie będzie niedokładne lub w ogóle się nie pojawi, wówczas na skutek gwałtownych deszczów wody gruntowe mogą przedostać się do najniższego pomieszczenia w budynku – a więc najczęściej do piwnicy. Piwnica może zostać zalana w dużym stopniu – wtedy będzie trzeba pomyśleć o profesjonalnym osuszaniu fundamentów, co będzie wiązało się z wysokimi kosztami. Warto więc zapobiegać takim sytuacjom od razu – czyli wykonując dokładne, naprawdę szczelne izolacje poziome i pionowe. Poprawność wykonania izolacji zapobiega także podciąganiu kapilarnemu, która polega na tym, że wilgoć z gleby jest wchłaniana przez fundamenty i „przechodzi” wyżej – może pojawić się na przykład na ścianach w pomieszczeniu na parterze. Jeżeli nie chcemy więc zobaczyć w budynku grzybów ani pleśni – naprawdę zadbajmy o to, aby poziome i pionowe izolacje fundamentów wykonane były jak najlepiej. Dobrym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania profesjonalistom, którzy dzięki swojemu dużemu doświadczeniu nie popełnią wymienionych wcześniej błędów.

Z pewnością użyją najlepszych materiałów i zastosują odpowiednie techniki dopasowane do danych fundamentów. Jakość izolacji na pewno przełoży się na bezpieczną eksploatację budynku.