Ekologiczne pozyskiwanie energii elektrycznej jest w ostatnim czasie bardzo gorącym tematem – w 2022 roku w krajowym miksie energetycznym udział Odnawialnych Źródeł Energii wynosił 37,6%, czyli 22,67 GW, co oznacza wzrost o 5,7 GW względem roku poprzedniego. Największym dostawcą energii w kwestii rodzaju źródła była fotowoltaika. Odpowiadała ona za produkcję 12,189 GW energii elektrycznej.

Najlepszy serwis instalacji fotowoltaicznej

Robotnik niesie panel fotowoltaicznyW krajowym systemie energetycznym systemy fotowoltaiczne wyprodukowały 21% całej energii elektrycznej. Za sporą część tego odpowiadają prosumenci. Domowe instalacje fotowoltaiczne są w stanie produkować energię elektryczną nieprzerwanie przez cały rok, ale to w lipcu i sierpniu są najbardziej efektywne. Na sprawność fotowoltaiki mają wpływ takie czynniki jak wydajność paneli oraz instalacji, poziom nasłonecznienia i zacienienia, a także stan techniczny. W utrzymaniu właściwego stanu technicznego pomocny będzie wykwalifikowany serwis instalacji fotowoltaicznych. Do wykonywania prac konserwacyjnych przy panelach i instalacjach PV potrzebne są uprawnienia SEP typu D i E. Energia produkowana przez instalację fotowoltaiczną może być przeznaczana na bieżące potrzeby gospodarstwa domowego, sprzedawana do sieci energetycznej lub magazynowana. Jest to uzależnione od typu zastosowanego w instalacji inwertera. Każdy zaufany serwis instalacji fotowoltaicznej jest w stanie poradzić sobie z szeregiem podstawowych zadań.

Robotnik instaluje panele fotowoltaiczneJednym z przykładów jest  wymiana uszkodzonego panelu fotowoltaicznego, optymalizacja pracy instalacji, naprawa falownika i rozdzielnicy oraz kontrola stanu zabezpieczeń. Wykonywanie takich prac powinno odbywać się regularnie. Optyczna kontrola stanu technicznego paneli powinna odbywać się co sześć miesięcy, aby szybko wykryć ewentualne usterki. Stosowane obecnie panele fotowoltaiczne nowej generacji mają przewidywaną długość życia sięgającą około 50 lat. Z czasem ich sprawność będzie malała, lecz przez cały ten czas można czerpać energię z promieni słonecznych – pod warunkiem utrzymania sprawności całej instalacji fotowoltaicznej. Oprócz samych paneli fotowoltaicznych na instalację składa się także sieć przesyłowa, inwerter (falownik) oraz ewentualny magazyn energii. Podczas cyklicznych inspekcji zadaniem pracowników serwisu jest kontrola wszystkich tych elementów.

Kompleksowy przegląd instalacji powinno się przeprowadzać raz na dwa lata. W czasie kontroli serwisowej można wykryć nowe usterki oraz poprawić błędy montażowe. Regularne kontrolowanie stanu technicznego pozwala uzyskać większą sprawność instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu użytkownik nie narazi się na straty finansowe, spowodowane niesprawnym przesyłem prądu.