W czasach kiedy coraz większą wagę przykłada się do ekologii, bardzo istotną kwestią jest poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Ziemskie zasoby naturalne nie są „niewyczerpalnym źródłem” więc poza surowcami zastępczymi, uwaga naukowców skupia się w dużym stopniu na energii odnawialnej. Przykładem może być tu rozwój i coraz szersze wykorzystanie energii geotermalnej. Czym ona jest i jakie są sposoby jej pozyskiwania?

Pompa ciepła to bardzo ciekawe rozwiązanie

pompy ciepłaEnergia geotermalna jest to odnawialne źródło energii pochodzące z energii termicznej skał znajdujących się we wnętrzu naszej planety. Do jej pozyskania konieczne są odwierty geotermalne, przez które wtłaczana jest zimna woda, odbierająca ciepło skał. Ogrzana woda zostaje wypompowana z powrotem na powierzchnię. Do tego procesu służą pompy ciepła.
Najwięcej energii geotermalnej pozyskuje się na terenie Filipin i Islandii. Bardzo istotny, z naszego punktu widzenia, jest fakt, że w Polsce odwierty studni geotermalnych wykonywane są coraz częściej, a liczba instalacji wzrasta. Nie powinno to dziwić, gdyż nasz kraj posiada doskonałe warunki geotermalne. Aż osiemdziesiąt procent powierzchni Polski znajduje się w strefie możliwego pozyskiwania energii. Opłacalność wydobycia szacuje się na połowie tego obszaru, co stanowi bardzo dobry wynik. Najwięcej energii geotermalnej wykorzystuje się na terenie Podhala. W sumie Polska posiada dziewięć elektrowni geotermalnych, ale kilka kolejnych jest w trakcie budowy.

Jaki jest koszt takiej inwestycji? Odwiert mogący zasilić około 1 000 domów będzie kosztował około 20 mln zł.