Większość osób zapewne uczestniczyła w lekcjach biologii lub przyrody, ale nie każda z nich pamięta, czym są kłącza? Warto pokrótce przypomnieć cechy charakteryzujące kłącza. Kłącza u roślin to po prostu zgrubiały pęd podziemny, który w skutek procesu ewolucji przekształcony został w tak zwany organ spichrzowy i przetrwalnikowy.

Dbajmy o nasze kwiatki

RoślinyKłącza zazwyczaj rosną pod ziemią i przypominają wyglądem łodygę. Organ ten podobnie jak łodyga może być pojedynczy lub rozgałęziony. Rośliny potrzebują kłącza przede wszystkim do magazynowania materiałów zapasowych, które umożliwiają im przetrwanie niesprzyjających wegetacji okresów i czasowy brak procesu fotosyntezy. Kłącza ponadto służą roślinom do rozmnażania wegetatywnego. Z każdego ich fragmentu może wyrosnąć nowa roślina. Warunkiem wzrostu nowej rośliny jest posiadanie przez wybrany fragment kłącza, tak zwanego węzła z pąkiem. Organ tego typu tworzy głównie różnego rodzaju byliny. Rosną one zazwyczaj poziomo lub skośnie pod powierzchnią podłoża. Rośliny bylinaste zaliczane są do geofitów ryzomowych. Jest to jeden z najliczniejszych gatunków roślin. Wśród roślin obdarzonych kłączami znajdują się między innymi szparag, konwalia oraz perz właściwy. Warto wspomnieć, iż chwasty posiadające kłącza są bardzo trudne do usunięcia.

Mam nadzieję, że ten krótki zbiór informacji okazał się pomocny w odświeżeniu być może trwale zapomnianych informacji z lekcji biologii.