Zjawisko kapilarne oznacza, że fundamenty i mury są w stanie podciągać wodę z gruntu i przekazywać ją ku górze. Wynika to z właściwości fizycznych wody. Budując dom, trzeba podjąć wszelkie niezbędne starania, aby uniemożliwić powstawanie tego zjawiska. W tym celu wykonuje się hydroizolacje piwnic, stosując przy tym wysokiej jakości materiały izolacyjne.

Jak wykonać skuteczną hydroizolację piwnicy?

Dłoń i ścianaCzęsto związane jest to z koniecznością odkrycia całej piwnicy oraz ławy fundamentowej, koszty jednak są mniejsze niż w przypadku późniejszego osuszania i nakładania izolacji wewnętrznej. Podstawowa zasada tworzenia hydroizolacji piwnicy mówi, żeby nie oszczędzać na materiałach. Wczesny etap prac budowlanych to najlepszy moment na wykonanie hydroizolacji piwnicy, na późniejszych etapach koszty jej stworzenia, wymiany lub naprawy znacznie wzrastają. Skuteczność hydroizolacji piwnicy będzie zależała od ilości wód gruntowych w danym miejscu. Spoistość gruntu widocznie wpływa na poziom przepuszczalności wody – im bardziej spoista ziemia, tym większy poziom wód gruntowych. Przed przystąpieniem do projektowania hydroizolacji należy więc wykonać prace wodno-gruntowe, aby ustalić rodzaj podłoża. W przypadku niskiego poziomu wody gruntowej do hydroizolacji poziomej wystarczy zastosować jedną warstwę papy zgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej.

Plan domuZastosowanie wzmocnionej hydroizolacji jest wskazane przy występowaniu zmiennych poziomów wód gruntowych. Na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych sprawdzi się tylko skuteczna hydroizolacja piwnicy wykonana przy użyciu trzech warstw papy. Letnie roztopy oraz jesienne wzmożone opady przy niższych temperaturach mogą sprawić, że poziom wód gruntowych się podniesie, poziom ich opadania spadnie, a napór na ściany piwnicy wzrośnie. Na wzmocnioną hydroizolację składają się przynajmniej dwie warstwy papy, które dodatkowo mogą być wzmocnione preparatami bitumicznymi. Wskazane jest także wykonanie ścianek dociskowych. Dodatkową formą zabezpieczenia może być także wanna zewnętrzna wzmocniona rozpuszczalnikową masą bitumiczną.

Podstawowym zadaniem hydroizolacji jest zapobiegnięcie przedostawaniu się wody gruntowej do piwnicy. W sytuacji, gdy już do tego dojdzie, konieczne jest wypompowanie wody oraz wykonanie drenażu piwnicy. Przedostanie się wilgoci do struktury ścian osłabia ich konstrukcję oraz siłę nośną nawet w sytuacji, gdy uda się powstrzymać przedostawanie się wilgoci do wnętrza piwnicy. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie iniekcji krystalicznej, która pozwala zaizolować nawet mokre ściany piwniczne.